UTILIZAREA RATIONALA A FONDULUI FUNCIAR de ANDREI RADULESCU , 1978