TEATRUL EUROPEAN IN SECOLUL AL XIX - LEA de SILVIA CUCU , Bucuresti 1974, DEDICATIE*