SISTEME HIDROGEOMORFOLOGICE DIN CAMPIA ROMANA , HAZARD - VULNERABILITATE - RISC , coordonator FLORINA GRECU , 2012