ROAMING THROUGH ROMANIA 'S MOUNTAINS , by G. EPURAN , 1966