REVISTA GANDIREA , ANUL VII , NR. 1 , IANUARIE 1927