POVESTEA LUI ARCHIRIE FILOSOFUL ...CARTE POPULARA ROMANEASCA DIN SECOLUL AL XVII - LEA de C. CIUCHINDEL , 1976