PORTUL POPULAR ROMANESC de TANCRED BANATEANU , Bucuresti 1965