METODICA PREDARII EDUCATIEI FIZICE LA CLASELE I-IV, 1975