LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR , BUNURILOR , SERVICIILOR SI CAPITALURILOR de MIHAELA CRACANA si MARCEL CAPATANA , 2007