HERAKLES , FENICIENELE , RUGATOARELE , ION de EURIPIDES , Bucuresti 1992