FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI, TEORIA SI METODOLOGIA CURRICULUM - ULUI, REPERE SI INSTRUMENTE DIDACTICE PENTRU FORMAREA PROFESORILOR de MUSATA BOCOS, DANA JUCAN, 2008