FISE DE PROCEDURA CIVILA PENTRU ADMITEREA IN MAGISTRATURA SI AVOCATURA. SPETE SI GRILE de GABRIELA RADUCAN , MADALINA DINU , EDITIA A II A , 2014