FARMACODINAMIE PENTRU FACULTATEA DE FARMACIE , 1965