EXPLOATAREA SI INTRETINEREA LUCRARILOR DE IMBUNATATIEI FUNCIARE , ANUL IV , 1972