ECONOMIA NATIONALA.REVISTA INTERESELOR ECONOMICE ROMANE sub directiunea D-LUI PETRE S. AURELIANU, ANUL AL XI-LEA 1887