DIN CRONICA RELATIILOR ROMANO - UNGARE IN SECOLELE XIII - XIV de MARIA HOLBAN , 1981