DIN CRONICA RELATIILOR POPORULUI ROMAN CU POPOARELE VECINE , coordonatori ION POPESCU - PUTURI si ION CALAFETEANU , 1984