CURS DE PEDAGOGIE de IOAN CERGHIT si LAZAR VLASCEANU , BUCURESTI 1988