CULEGERE DE PROBLEME DE ELECTROTEHNICA - CHESTIUNI SPECIALE de ION S. ANTONIU si H. ALBERT , 1954