CULEGERE DE DECIZII ALE TRIBUNALUL SUPREM PE ANUL 1983 , APARUTA 1984