CONTRACTE DE VALORIFICARE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR de BUJOREL FLOREA , 2013