CONSTANTIN BRANCOVEANU de PAUL CERNOVODEANU, FLORIN CONSTANTINIU 1989