CODUL GENERAL AL ROMANIEI , VOL. VII , LEGILE UZUALE , SUPLIMENT IV 1911 - 1913 de C. HAMANGIU , Bucuresti