CODICE CIVILE/CODICELE DE PROCEDURA CIVILE/CODICELE PENAL/CONDICA DE COMMERCIU - ALECSANDRU ION I. BUCURESCI 1965