BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE , PUBLICATIE TRIMESTRIALA , ANUL XXVIII , FASCICOLA 86 , OCTOMBRE-DECEMBRE , Bucuresti 1935