BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE , PUBLICATIE TRIMESTRIALA , ANUL XXII , FASCICOLA 59 , IANUARIE-MARTIE , Bucuresti 1929