BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE , PUBLICATIE TRIMESTRIALA , ANUL XIX , FASCICOLA 47 , IANUARIE-MARTIE , Bucuresti 1926