BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE , PUBLICATIE TRIMESTRIALA , ANUL VIII , FASC. 31 , IULIE - SEPTEMBRIE 1915 , Bucuresti 1915