BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE , PUBLICATIE TRIMESTRIALA , ANUL VIII , FASC. 30 , APRILIE - IUNIE 1915 , Bucuresti 1915