BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE , PUBLICATIE TRIMESTRIALA , ANUL VIII , FASC. 29 , IANUARIE - MARTIE 1915 , Bucuresti 1915