BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE , PUBLICATIE TRIMESTRIALA , ANUL VI , FASC. 24 , OCTOMVRIE - DECEMVRIE 1913 , Bucuresti 1913