BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE , PUBLICATIE TRIMESTRIALA , ANUL VI , FASC. 22 , APRILIE - IUNIE 1913 , Bucuresti 1913