BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE , PUBLICATIE TRIMESTRIALA , ANUL II , NR. 4 , OCTOMVRIE - DECEMVRIE , Bucuresti 1909