BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE , PUBLICATIE TRIMESTRIALA , ANUL II , NR. 2 , APRILIE - IUNIE 1909 , Bucuresti 1909