BOLILE PLANTELOR LEGUMICOLE- EUGENIU DOCEA, STELICA CRISTEA SI HORIA ILIESCU, BUC. 2008