ARTELE IN PARISUL VEACUL AL XIX-LEA de CRISTINA VASILIU ,DEDICATIE *