ADOPTIA , PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI de ION P FILIPESCU , ANDREI I FILIPESCU , BUCURESTI 2005