A VI -A CONSFATUIRE ANUALA A PROFESORILOR DE GEOGRAFIE DIN R.S. ROMANIA ( CRAIOVA ) - PROGRAM ,. 20 IULIE - 2 AUGUST 1973