65 DE ANI DE PERSECUTIE A BISERICII ORTODOXE ROMANE DE STIL VECHI , OCTOMBRIE 1924 - DECEMBRIE 1989de VLASIE MOGARZAN , 1999